Zacht veranderen


Zacht veranderen 1e druk is een boek van Rogier Guns uitgegeven bij Scriptum. ISBN 9789055946716

Speels, fris, permanent 'anders', een halleluja-ode aan het verandermanagement Marc Buelens, hoogleraar Management aan de Vlerick Management School

Veranderen is moeilijk voor organisaties en voor leidinggevenden die veranderingsprocessen in goede banen moeten leiden. De veelal sterk theoretische literatuur over organisatieverandering biedt nauwelijks houvast. Hoe moet een bepaald 'model' voor verandering precies in praktijk worden toegepast? Waar moet je allemaal op letten? Op welke 'valkuilen' moet je bedacht zijn? Als het mis gaat, kunnen de 'zachte' kanten van een organisatie keihard aankomen

Met dit boek hoopt Rogier Guns zijn praktische ervaring te kunnen delen met al diegenen, (verander)managers of veranderingsgezinde medewerkers, die op zoek zijn naar praktische tips en inspiratie om ook in hun organisatie concreet en met succes veranderingen door te voeren. Dit is een boek om mee aan de slag te gaan!

Rogier Guns is global change manager bij een Nederlandse multinational. In die rol heeft hij een passie ontwikkeld voor organisatieverandering. De vele inzichten en methoden ontwikkeld in uiteenlopende relevante vakgebieden zoals bedrijfspsychologie, cultuuronderzoek, organisatieverandering heeft hij in de praktijk uitgeprobeerd. Vele idee n bleken in de praktijk niet goed te werken, sommige wel het verschil tussen succes en mislukking is vaak terug te voeren op kleine nuances.

De idee n van 30 hoogleraren, 100 uur college, 7 meter boeken en 1800 minuten audio-CD samengebracht in n boek.

2 views0 comments

Recent Posts

See All