Why + how = wow!

Visie en praktijk bij organisatieveranderingen Organisaties moeten voortdurend veranderen. Dat is in onze huidige globaliserende economie met snel ontwikkelende technologie een gegeven. Toch heb je als manager te maken met mensen die zich niets van veranderingen aantrekken. Dit boek laat op unieke en effectieve wijze zien hoe je energie vrij kunt maken voor veranderingen door je werknemers daartoe te inspireren.

Why + how = wow! bestaat uit twee onderling verbonden delen. Deel 1 (Why) gaat over de vraag waarom individuen en organisaties moeten veranderen. Deel 2 (How) behandelt het tot stand brengen van veranderingen.

Jonas Ridderstråle en Mark Wilcox brengen ideeën, cases, modellen en praktijkvoorbeelden samen in een aanpak waarmee je positieve veranderingen kunt bewerkstelligen. Zij gaan daarbij uit van het revolutionaire 3D-leiderschapsmodel: Denken – Discussiëren – Doen. Met dit model schets je een overtuigend beeld van de toekomst van je bedrijf, creëer je commitment om de visie te verwezenlijken en haal je het maximale resultaat uit teamperformance.

Jonas Ridderstråle is coauteur van de internationale bestsellers Karaoke Kapitalisme en Funky Business en een van 's werelds invloedrijkste businessgoeroes. Mark Wilcox kan bogen op 25 jaar ervaring in de frontlinies van een aantal grote internationals.


14 views0 comments

Recent Posts

See All