Van medewerker tot manager

De overgang van een voortreffelijk medewerker naar een bekwaam manager is een uitdagend proces. In 'Medewerker tot manager 'geeft Linda Hill de ervaringen weer van negentien nieuwe managers gedurende hun eerste jaar als manager. Zij schetst een beeld van het complexe karakter van dit proces en beschrijft de verwachtingen van de managers zelf, hun ondergeschikten, collega-managers en superieuren. De nieuwe managers vertellen hoe hun inzichten inzake hun functie en verantwoordelijkheden veranderden, hoe ze leerden effectieve relaties met hun ondergeschikten op te bouwen, hoe en wanneer ze gebruik maakten van persoonlijke en organisatorische hulpbronnen en hoe ze leerden omgaan met de spanningen die manager zijn met zich mee kunnen brengen. Twee thema's springen er daarbij uit. In de eerste plaats zien we dat de overgang van medewerker tot manager een diepgaande psychologische herbezinning is, die optreedt zodra de managers proberen met hun nieuwe verantwoordelijkheden in het reine te komen. In de tweede plaats zien we dat het proces van manager worden vooral neerkomt op 'Al doende leren'. Met vallen en opstaan, door observeren en interpreteren leren nieuwe managers hun functie effectief vervullen.2 views0 comments

Recent Posts

See All