#staythefuckhome "Kobalt Legal"

De #staythefuckhome movement is niemand ontgaan en nu ook de Veiligheidsraad kleur bekent, willen we massaal van thuis werken.

Maar hoe pak je dit aan als occasioneel telewerk eigenlijk niet gebruikelijk is in jouw onderneming?

De Wet Wendbaar en Werkbaar werk voorziet occasioneel telewerk ingeval van overmacht, zoals de afkondiging van een thuiswerkalarm.


Occasioneel telewerk is dus zeker mogelijk, maar…de werknemer moet het vooraf aanvragen bij de werkgever! Als de werkgever niet wil ingaan op de aanvraag, dan moet hij zijn redenen hiervoor zo snel mogelijk schriftelijk laten weten aan de werknemer.

De werknemer heeft dus geen absoluut recht op telewerk, zelfs niet ingeval van een thuiswerkalarm.

Op basis van mijn ervaring als advocaat arbeidsrecht, durf ik echter stellen dat een werkgever het heel moeilijk zal hebben om een ontslag wegens ‘ongewettigde afwezigheid’ door te voeren als een werknemer nu toch van thuis uit werkt zonder het akkoord van de werkgever. Nood breekt wet.

Voor alle werknemers die op veilig willen spelen, hebben wij een modelbrief opgemaakt die je gratis kan bekomen via mail naar vb@kobaltlegal.be. Op basis van deze brief ben je maximaal ingedekt als je éénzijdig beslist om thuis te werken.


Let's care for each other and beat this crisis!

6 views0 comments

Recent Posts

See All