Reengineering van managementprocessen


Reengineering Van Managementprocessen 1e druk is een boek van J. Champy uitgegeven bij Scriptum. ISBN 9789055940424

Talrijke bedrijven zijn aan het reengineeren, waarmee zij de aanzet geven tot substantiële verandering. Helaas stokt de verandering maar al te vaak wanneer de hogere echelons aan de beurt zijn: op managementniveau verandert er niets, of is er sprake van weerstand. Als gevolg daarvan komt er van de opdracht tot reengineeren niets terecht en worden de verwachte voordelen nooit bereikt. Het management is van essentieel belang voor het welslagen van een reengineeringsproject. Maar managers moeten zelf hun manier van doen veranderen, wil reengineering haar beloften waarmaken. In de managementbenadering van vandaag weerklinkt het begin van deze eeuw toen bedrijven overstapten van eigenaar-leiderschap naar professionele managers, die bedrijven begonnen te leiden als beheersbare, voorspelbare machines. Nu het bedrijfsleven de moeite heeft genomen zijn operationele processen te reengineeren, moeten dienovereenkomstig ook de.managementprocessen veranderen. In Reengineering van managementprocessen onthult James Champy dat deze processen vooral gericht moeten zijn op mobiliseren, voorwaarden scheppen, definiëren, meten en communiceren, teneinde een organisatiecultuur te realiseren die een permanent reengineeringsproces mogelijk maakt.

2 views0 comments

Recent Posts

See All