Managen met verbeterprojecten

Continu verbeteren van organisaties door middel van verbeterprojecten is voor iedere organisatie van vitaal belang. Dit handboek geeft een raamwerk voor de permanente inrichting van dergelijke projecten in een organisatie: de Permanente ProjectenOrganisatie (PPO). Op een prettig en gemakkelijk leesbare wijze wordt getracht de lezer te helpen met het doelgericht verbeteren van de competenties, hulpmiddelen en processen van zijn organisatie om hem in staat te stellen verbeterprojecten uit te voeren. Verder worden enkele concrete handvaten en instrumenten aangereikt voor het opzetten en managen van professionaliseringstrajecten. Sommige aspecten zullen als open deur worden ervaren, maar het geheel biedt een waardevolle basis als denkkader om de eerste concrete stappen tot permanente verbetering te zetten. Geinteresseerden die reeds bij verbeteracties zijn betrokken, zullen het boek in een adem uitlezen en genieten van de "herkenning". Het boek is bedoeld voor managers die complexe projecten, moeilijke veranderingen en permanente verbeteringen binnen hun organisatie moeten besturen. (Biblion recensie, Jack van Hoof)


2 views0 comments

Recent Posts

See All