John F. Kennedy over Leiderschap

Meer dan veertig jaar na zijn dood is de populariteit van John F. Kennedy nog onverminderd groot. Met recht wordt JFK tot een van de grootste leiders van de twintigste eeuw gerekend. Hij leidde de natie in een tijd van ongekende turbulentie, uitdagingen en kansen, op een manier die zelfs bij de meest fervente critici respect afdwong. Het is dan ook geen wonder dat Kennedy nog steeds als de standaard geldt voor huidige en toekomstige leiders.

In 'John F. Kennedy over leiderschap' analyseert John Barnes het leiderschap van Kennedy. In een heldere en zeer leesbare stijl legt Barnes de basisprincipes bloot die Kennedy zo uniek maakten. Deze elf essentiële leiderschapsvaardigheden, variërend van visie en charisma tot communicatie en teambuilding, worden in afzonderlijke hoofdstukken besproken en met concrete en aansprekende voorbeelden uit het leven van Kennedy geïllustreerd.


11 views0 comments

Recent Posts

See All