HET ondernemingsplan EN DE balanced scorecard


Het ondernemingsplan en de balanced scorecard 1e druk is een boek van A. Dreimuller uitgegeven bij Academic Service. ISBN 9789052613949

Het handboek Het ondernemingsplan en de balanced scorecard bevat geen nieuwe management-theorie, maar is een toepassing van bestaande theorie n. Het boek is met het model van de waardeketen van Porter als raamwerk, geweven met twee rode draden. De eerste rode draad is de cyclus van beleid maken. Deze biedt de structuur die nodig is voor het opstellen van een ondernemingsplan. Daarbinnen worden hulpmiddelen aangereikt om praktisch en doelmatig zo'n plan op te stellen. De tweede rode draad is de balanced scorecard en de daarop aansluitende succesfactoren en prestatie-indicatoren. De auteur behandelt aan de hand van overzichtelijke stappenplannen de verschillende aspecten die komen kijken bij het maken van het ondernemingsplan en de bijbehorende strategische balanced scorecard. Bij elke stap wordt aangegeven wat de essentie is voor het proces, welke informatie en welke activiteiten noodzakelijk zijn. Aldert Dreim ller is directeur van roAg (Rotterdamse Organisatie Advies Groep) en actief als adviseur en interim-manager op strategisch niveau in de bouwnijverheid. Hij publiceert regelmatig in diverse vakbladen, verzorgt lezingen en cursussen, en doceert onder andere aan de Faculteit Bedrijfskunde van de Erasmus Universiteit.

10 views0 comments

Recent Posts

See All