Greep op de toekomst

Als analist, futuroloog en organisatie-adviseur heeft Theodore Modis zijn carrière gewijd aan het onderzoeken van voorspelbaarheid. Hij heeft onderzocht hoe bedrijven groeien en veranderen en instrumenten hanteren die managers in staat stellen strategieën te ontwikkelen en te beoordelen. Modis ontdekte dat ondernemingen door cycli gaan - seizoenen - en zoals elk levend wezen groeien en veranderen op bepaalde voorspelbare manieren. In 'Greep op de toekomst' reikt hij managers een instrument aan om hun bedrijfscycli te analyseren, waardoor zij hun vermogen kunnen vergroten om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen. Vragen die daarbij aan de orde komen zijn: - Wat is het beste moment om een vervangingsproduct te lanceren of te investeren in nieuwe bedrijfactiviteiten? - Hoe dient de besluitvorming zich te ontwikkelen gaande het verloop van de bedrijfslevenscyclus? - Is 'co-evolutie' - het aanpassen om aan elkaars behoeften tegemoet te komen - mogelijk voor een bedrijf en zijn klanten? - Wat kan exact voorspeld worden? Hoeveel keuze hebben strategen en managers werkelijk en wanneer? - Hoe kan een bedrijf weer een nieuwe lente in zichzelf creëren?

Door het volgen van Modis' benadering kunnen lezers hun eigen antwoorden op deze en andere bedrijfsvraagstukken formuleren en zodoende de juiste strategieën ontwikkelen voor succes op de lange termijn.


2 views0 comments

Recent Posts

See All