Goed werkgeverschap

Goed Werkgeverschap 1e druk is een boek van R.W.M. Gründemann uitgegeven bij Thema. ISBN 9789058713056

Wat is goed werkgeverschap? Het is in ieder geval een stap verdergaan in je werkgeverschap dan wat minimaal mogelijk en wettelijk verplicht is. De meeste mensen hebben er wel een beeld bij: een goede werkgever heeft veel aandacht voor respect en open communicatie, voor de ontwikkeling en groei van werknemers, en voor een constructieve arbeidsrelatie.

TNO Arbeid deed onderzoek bij 500 werkgevers en 1000 werknemers naar de praktijk van goed werkgeverschap en goed werknemerschap. Zeven uitgebreide voorbeelden van 'koplopers' laten zien hoe organisaties - waaronder Corus, Philips en Nuon - daar op verschillende manieren inhoud aan geven. Het zal niet verrassend zijn dat goed werkgeverschap loont; zowel werkgevers als werknemers trekken profijt. Volgens de werkgevers leidt het onder andere tot een betere inzet van medewerkers, lager ziekteverzuim en een hogere productie.

In een krappe arbeidsmarkt - die er in deze ontgroenende en vergrijzende economie zeker weer zal komen - is goed werkgeverschap geen vraag meer, maar een must! Bedrijven die daar nu al invulling aan weten te geven, zullen daarbij een duidelijke voorsprong hebben. Want goed werkgeverschap gaat om geloofwaardigheid, en die toon je vooral in de perioden dat dit gedrag minder voor de hand ligt.


3 views0 comments

Recent Posts

See All

HumanITi Office

Met spijt in het hart nemen we vanuit HumanITi afscheid van ons Experience Center te Antwerpen, Italiëlei 60. Prachtig pand in het centrum van Antwerpen dat perfect kan dienen als satelliet kantoor of