Een leven lang leren

De steeds veranderende eisen van de markt maken continue ontwikkeling van personeel noodzakelijk. Dat kan door trainingen, maar vooral door leren op de werkplek zelf. Managers zijn mede verantwoordelijk voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers. Dit boek laat zien wat personeelsontwikkeling inhoudt en hoe u dat aan kunt pakken. Belangrijk hierbij is inzicht in wat individuele medewerkers aan ontwikkeling nodig hebben en wat hen motiveert. De beschreven technieken houden rekening met drijfveren, behoeftes en leerstijlen.


2 views0 comments

Recent Posts

See All