Een hele onderneming

Een populaire metafoor bij organisatieveranderaars is die van de reis. Het idee van de reis met onbekende bestemming probeert de 'reisgenoten' in een avontuurlijke, creatieve stemming te brengen. De auteurs van 'Een hele onderneming' vragen zich liever af waarmee de rugzak dan zoal gevuld moet zijn, als je alles kunt verwachten. Dit boek wijkt qua toonzetting nogal af van de enthousiaste en optimistische kijk op organisatieverandering die veel andere boeken over dit onderwerp kenmerkt. Dit boek appelleert aan een veranderwil, maar gaat ervan uit dat die wil niet vanzelfsprekend is. Er zijn vaak legitieme redenen om dwars te liggen, en uiteraard is dat het geval als de plannen niet overtuigend zijn. Organisaties zijn broze coalitie, en dat is extra het geval als zij onder druk staan. Dit boek beoogt coalities sterker te maken, maar zonder forceren.


2 views0 comments

Recent Posts

See All