e-volueer!


Mensen en organisaties worden, hoe ver ze ook met Internet zijn gevorderd en hoe goed ze er ook mee overweg kunnen, geconfronteerd met dezelfde brandende vraag: Hoe moeten we veranderen om in een digitale wereld succes te kunnen boeken? Rosabeth Moss Kanter stelt dat de antwoorden op deze vraag niet in cyberspace moeten worden gezocht, maar gewoon in de fysieke wereld waar mensen van vlees en bloed met elkaar omgaan, samenwerken en bloeiende gemeenschappen vormen. Kanter opent ons de ogen en doet onderzoek naar wat zij de 'e-cultuur' noemt - een nieuwe manier van leven en werken die leidt tot transformatie van alle aspecten van onze huidige organisaties. Zij betoogt dat relatienetwerken snelheid en naadloze aansluitingen mogelijk maken, creativiteit en samenwerking bevorderen en zowel energie als denkkracht vrijmaken. Iedere organisatie - van dotcoms en dotcom-enablers (leveranciers van diensten en technologieën) tot wannadots (traditionele ondernemingen die hun uiterste best doen om zich een plaats op het web te verwerven) - moet volgens Kanter leren die te ontwikkelen en te onderhouden.

'E-volueer!' bevat een praktische blauwdruk voor de praktische toepassing van de kernbeginselen van de e-cultuur: strategie behandelen als improvisatietheater; netwerken van partners stimuleren; organisaties reconstrueren tot online en offline 'gemeenschappen' ; en toptalenten aantrekken en vasthouden. Aan de hand van kleurrijke en gedenkwaardige verhalen belicht Kanter de enorme verschillen tussen enerzijds oudere en meer conservatieve ondernemingen en anderzijds agressieve, 'digitaal geboren' dotcoms. Voor iedereen die het potentieel van het internettijdperk wil benutten en de valkuilen - die er ook zijn - wil vermijden, beschrijft en analyseert dit boek de opkomst van de e-cultuur. Daarnaast is het een gids op basis van 'niet praten maar doen', om van de toekomst te kunnen profiteren.

4 views0 comments

Recent Posts

See All