Doe het anders!


Verandering is een constante in ons leven, zowel op het werk als thuis. Verandering kan vele drijfveren en invloeden hebben. Al deze krachten samen brengen radicale veranderingen teweeg in wat we doen, hoe we het doen en de omgeving waarin we functioneren. Niet iedere verandering is aanzienlijk; er zijn ook alledaagse, stapsgewijze verbeteringen in technologie en organisatie die ons met kleine stappen naar een andere wereld voeren. In dit zakboekje vindt de lezer een reeks praktische hulpmiddelen die zullen helpen een pro-actief leider en enthousiast voorvechter van veranderingen te zijn in plaats van een slachtoffer van de omstandigheden. Het boekje is opgezet rond het Quest-model voor effectieve verandering. Dit model wordt in de eerste sectie beschreven om een conceptueel raamwerk te bieden waarbinnen u alle andere hulpmiddelen kunt toepassen. Voor elk hulpmiddel wordt beschreven wat het is, hoe het werkt en wat het oplevert.

5 views0 comments

Recent Posts

See All