delegeren


Hoewel managers zich er vaak niet van bewust doen, kunnen anderen in het algemeen hun werk ook doen. Veel managers besteden te veel tijd aan louter operationele taken. Als dit ook voor u geldt is dat vervelend, want delegeren levert twee belangrijke voordelen op. U krijgt tijd voor werk dat minstens zo belangrijk, of zelfs belangrijker is en uw medewerkers krijgen de kans verder te groeien in hun werk. 'Delegeren' laat zien welke werkzaamheden u kunt overdragen, aan wie u het beste taken kunt delegeren en hoe u ervoor zorgt dat die taken ook goed worden uitgevoerd. Het enige dat u nog hoeft te doen is afstappen van het idee dat u het allemaal zelf beter kunt.

2 views0 comments

Recent Posts

See All