De Organisatie Leercyclus


De Organisatie-Leercyclus 1e druk is een boek van Nancy M. Dixon uitgegeven bij Nieuwezijds. ISBN 9789057121241

DE ORGANISATIE - LEERCYCLUS Leren is onderdeel van werken, en werken impliceert leren. Leren heeft niet alleen te maken met het verkrijgen van de juiste informatie of antwoorden van deskundigen; het gaat bij leren om het ontlenen van betekenis aan de ervaringen die wij allen opdoen. Organisationeel leren is het gevolg van welbewuste en geplande pogingen tot leren: organisaties kunnen hun leren niet aan het toeval overlaten.

3 views0 comments

Recent Posts

See All