Creatief leiderschap


Iedereen is in principe creatief. De uitdaging is om de creatieve mogelijkheden een kans te geven. Dat gaat lang niet altijd vanzelf. Net als bij een smeulend haardvuurtje moet het vuur regelmatig aangewakkerd worden. We moeten zien te ontsnappen aan de beklemmende dagelijkse routine. Die routine is in vele opzichten comfortabel, maar meestal ook een belemmering voor het op gang komen van een creatief proces. Het is belangrijk vraagteken te plaatsen bij het 'vanzelfsprekende', om het routinematige in onze manier van kijken en denken te doorbreken. In dit boek treft men prikkelende gezichtspunten, breinbrekers, vragen en raadsels aan. Een apart hoofdstuk met creativiteitstechnieken reikt diverse methoden aan om een creatief proces op gang te brengen. De gekozen voorbeelden zijn vaak uit de sfeer van leidinggeven, maar ook voor anderen herkenbaar. Managers hebben immers een speciale verantwoordelijkheid om te kiezen voor creativiteit. Om daardoor een inspirerende werkomgeving te creëren voor zichzelf, voor anderen en voor de organisaties waarin wij leven.

2 views0 comments

Recent Posts

See All