Bedrijf Der Duizend Eilanden


Dit boek gaat dieper in op de relatie tussen de interne communicatie in bedrijven en de bedrijfsresultaten. Uitgangspunt is dat verbetering van de communicatie leidt tot minder fouten en kosten en meer kwaliteit. De inhoud van dit praktijkgerichte boek is verdeeld in drie delen. Het gaat allereerst in op de realiteit en achtergronden van de interne communicatie. Aan het eind van elk hoofdstuk staan de belangrijkste conclusies en worden vragen gesteld om direct de vertaling naar de eigen praktijk te kunnen maken. In een drietal bedrijfscasussen wordt belicht hoe uiteenlopende organisaties een verbeteringstraject hebben opgezet en uitgevoerd. Het boek bevat een werkconcept met vier quikscans en een verwijzing naar een website voor de complete scans. De auteur heeft veel ervaring in het communicatievak en is nu werkzaam als zelfstandig adviseur. In dit boek staat de praktijk nadrukkelijk centraal en wordt minder diep ingegaan op de theorie. Het kan een goede aanvulling zijn voor managers die een organisatie(onderdeel) moeten aansturen, hbo-studenten aan managementopleidingen en communicatieprofessionals.


2 views0 comments

Recent Posts

See All